Modele biologice în patologia experimentală

 
  BIOLOGIE
   
  978-606-37-1483-2
  2022
 
  DISPONIBIL LA CERERE
  buc. add to cart
   
REZUMAT: Considerăm că cei care au curajul de a pune sub semnul întrebării legi sau fenomene considerate înrădăcinate sau de neschimbat, aceia vor aduce o adevărată contribuție la dezvoltarea societății prin cunoaștere. Curiozitatea, pasiunea pentru citit – inclusiv lucrări din alte domenii ale științei – gândirea critică, creativitatea și spiritul analitic se adaugă listei cu abilități esențiale pentru un viitor cercetător. Cât timp mimetismul față de predecesori pune stăpânire pe gândirea ideatică, cât timp adevărul științific se află în afara oricărei îndoieli, cercetătorul nu va face decât să crească numărul celor lipsiți de idei și interesați doar de chestiuni pecuniare. Prezenta lucrare, aduce în prim plan o abordare inedită a cercetării experimentale in vivo, prin analiza rezultatelor experimentale atât din perspectivă fiziopatologică cât și prin interpretarea acestora în raport cu modelul experimental folosit.