MAȘCA Ema
ANALIZA PROFITULUI ÎNREGISTRAT DE IMM-URI. STUDIU COMPARATIV A PROFITULUI LA NIVELUL JUDEŢULUI MUREŞ ŞI LA NIVELUL ÎNTREGII ŢĂRI

 
  ECONOMIE
   
  978-973-595-663-9
  2014
 
  REZUMAT
Format: add to cart
   
REZUMAT: Profitul sau beneficiul este expresia bănească a câştigului obţinut în urma unei operaţiuni, acţiuni sau activităţi. Condiţia generală a obţinerii profitului este activitatea economică. Rezultatul acesteia se calculează ca diferenţă între preţul de vânzare şi costul de obţinere al produsului sau prestării serviciului către terţi. Situaţiile financiare elaborate de întreprinderi conţin legături caracteristice tipului de activitate desfăşurată de întreprindere, legături ce pot fi puse în evidenţă prin analiza componentelor individuale ale fiecărei raportări în parte precum şi prin analiza ratelor specifice performanţei financiare. Situaţiile financiare reflectă în acelaşi timp condiţiile din sectorul de activitate al întreprinderii şi, în general, condiţiile dintr-o economie şi urmează deciziilor adoptate la nivelul managementului în vederea coordonării întregii activităţi a companiei. Din studiul prezentat rezultă că deși raportările financiare agregate ale firmelor din Județul Mureș se aseamănă mult cu cele ale întreprinderilor din țară în ceea ce privește ponderea și structura principalelor elemente ale contului de profit și pierdere (cifra de afaceri, veniturile și cheltuielile din exploatare, rezultatul din exploatare, cheltuielile financiare, rezultatul financiar, cheltuielile extraordinare, total venituri, rezultatul din exploatare, rezultatul extraordinar și rezultatul brut al exercițiului), ceilalți indicatori de performanță nu dovedesc o apropiere între evoluția societăților din cele două zone. Prin urmare nu se poate spune că performanța firmelor din aceleași domenii de activitate a fost influențată de mediul economic din România.
Duplicate entry '11296172-editura' for key 'PRIMARY'