MIRCICĂ Nela
PARADIGME FENOMENOLOGICE

 
  FILOSOFIE
   
  978-973-595-675-2
  2014
 
  E-BOOK INTEGRAL
Format: add to cart
   
REZUMAT: Sub titlul Paradigme fenomenologice, lector dr. Nela Mircică realizează o incursiune în mișcarea fenomenologică contemporană în trei din ipostazele sale, rezervând fiecăreia dintre acestea câte un capitol substanțial. În primul capitol, autoarea se referă la Brentano – ca inițiator, și la Husserl – ca fondator al filosofiei fenomenologice, precum și la contribuțiile fenomenologice ale lui Max Scheler, Nicolai Hartman și Martin Heidegger. Cel de-al doilea capitol îi tratează pe Gabriel Marcel, Jean-Paul Sartre, Maurice Merleau-Ponty și Paul Ricoeur. Ultimul capitol, al treilea, este consacrat lui Camil Petrescu.