COCEAN Pompei, ZOTIC Vasile, PUIU Viorel, MOLDOVAN Ciprian
AMENAJAREA TERITORIULUI SUBURBAN AL MUNICIPIULUI BISTRIȚA

 
  GEOGRAFIE
   
  978-973-595-695-0
  2014
 
  E-BOOK INTEGRAL
Format: add to cart
   
REZUMAT: Studiul privind amenajarea teritoriului suburban al Municipiului Bistrița a fost elaborat în vederea rezolvării disfuncționalităților teritoriale din extravilanul municipiului (definirii relațiilor de interdependență în domeniul economic, al infrastructurii, al dezvoltării urbanistice, al asigurării nevoii de spații verzi și de agrement, de produse alimentare etc.), al relațiilor municipiului cu teritoriul său suburban, ținând cont că acest teritoriu constituie rezerva de dezvoltare pentru municipiu. Lucrarea de față încearcă să evidențieze principiile majore, direcțiile si conceptele amenajării acestei categorii teritoriale printr-un set de politici complexe concentrate în plan urban-local, regional, sectorial, în vederea realizării unui echilibru la nivelul dezvoltării locale. Studiul reprezintă un instrument științific venit în sprijinul administrației publice locale, cu ajutorul căruia se vor stabili și ierarhiza problemele care afectează principalele procese și fenomene existente la nivelul acestei zone. De asemenea, se vor contura măsurile optime privind aspectele locuirii urbane, cu efecte asupra limitării mobilității urbane, a exploatării și gestionării judicioase a resurselor, gestionării factorilor de risc, dezvoltării armonioase și continue a mediului natural și antropic, în scopul încurajării unei autonomii locale în coordonarea și gestionarea dezvoltării durabile a municipiului Bistrița.
Duplicate entry '11296172-editura' for key 'PRIMARY'