BUDA Daniel
HRISTOLOGIA ANTIOHIANĂ DE LA SFÂNTUL EUSTAŢIU AL ANTIOHIEI PÂNĂ LA NESTORIE

 
  DOCTORAT, ISTORIE, TEOLOGIE
   
  978-973-595-493-2
  2014
 
  E-BOOK INTEGRAL
Format: add to cart
   
REZUMAT: Volumul de faţă este versiunea publicată a tezei de doctorat susţinută în iulie 2004 la Facultatea de Teologie „Andrei Şaguna” din Sibiu, sub îndrumarea Arhid. Prof. Dr. Constantin Voicu. Faţă de textul tezei de doctorat nu apar diferenţe majore. Pe lângă recitirea de mai multe ori a textului şi corectarea micilor greşeli de scriere, principalul adaos la această variantă tipărită constă în precizarea în notele de subsol, acolo unde a fost cazul, a versiunilor româneşti ale unor traduceri din Sfinţii Părinţi, mai ales din Sfântul Ioan Gură de Aur. Această completare a fost socotită utilă pentru cititorul român, având în vedere că lucrarea a fost redactată în întregime în străinătate.