MORÂNDĂU Elena-Felicia
TRADIȚIONALISM ȘI MODERN ÎN FAMILIA RURALĂ ROMÂNEASCĂ. STUDIU DE CAZ ÎNTR-UN SAT DIN JUDEȚUL VÂLCEA

 
  SOCIOLOGIE, DOCTORAT
   
  978-973-595-765-0
  2014
 
  E-BOOK INTEGRAL
Format: add to cart
   
REZUMAT: Există oameni norocoşi şi există aşezări umane norocoase. Dintre aşezări, cele mai norocoase sunt aşezările care au atras cercetarea şi reflecţiile unui om de ştiinţă hotărât să pună în rama eternităţii academice viaţa lor dintr-un moment istoric dat. Să ne gândim fie şi numai la satele româneşti care au făcut obiectul cercetărilor Şcolii sociologice de la Bucureşti, la satele care au stat în atenţia Şcolii sociologice Clujene şi, de ce nu?, la toate satele care s-au bucurat fie şi numai de o schiţă monografică ştiinţific elaborată, dacă nu chiar de o (mini)monografie în sensul consacrat al termenului. Mai sunt norocoase şi satele care au beneficiat de monografii (studii de caz) tematice, cum este şi cazul satului Bogdăneşti, comuna Bujoreni, Judeţul Vâlcea, sat de care autoarea lucrării de faţă şi-a legat cariera prin realizarea cercetărilor pentru teza sa de doctorat.