PUŞCAŞ Angelica
DIN ISTORIA CULTURII ŞI CIVILIZAŢIEI. SUPORT DE CURS

 
  GEOGRAFIE, ISTORIE, ARTA
   
  978-973-595-826-8
  2015
 
  E-BOOK INTEGRAL
Format: add to cart
   
REZUMAT: Lucrarea de faţă a fost concepută, prin excelenţă, pentru studenţii Facultăţii de Geografie, cărora le-a fost alocat, sub raport temporal, pentru studiul disciplinei Cultură şi Civilizaţie, un semestru. Unitatea de timp extrem de limitativă, asociată altor considerente, în special de ordin ştiinţific, a constituit mobilul structurării materialului informativ, nu pe matricea clasică a unui curs, ci într-o formulă, mai puţin didactică, pe patru segmente majore. Fiecare segment şi/sau temă, avansează „concepte” extrem de generoase şi complexe, gândite de o manieră sistemică, comparativă chiar şi, foarte important, nu focusate pe cunoaşterea unei culturi şi civilizaţii anume (literatura de specialitate având plenar competenţele de a realiza acest demers) ci pe un „corpus” de „evenimente” cu rol de „licoare aperitivă” în perceperea treptată a universului cultural. Tot din această raţiune, nici una dintre cele patru teme nu este epuizată din perspectivă informativă. Sunt doar propuse concepte, exemple, studii de caz, analize comparative etc. dezbătute intenţionat într-o formulă care să ridice semne de întrebare, să incite la problematizări şi, în mod special, să ne pună în starea de a gândi şi a ne răspunde ce este cultura; care sunt valorile culturale; ce este omul cultural... Ca atare, scopul este de a realiza esenţa etică (morală) a culturii, rolul ei în valorizarea individului şi a societăţii şi, îndeosebi, înţelegerea că doar prin „a fi culturali” putem transcede de la „o populaţie de indivizi” la o comunitate planetară. Cultura promovează toleranţa, acceptarea diversităţii (rasiale, religioase, sociale, etnice etc.), recunoaşterea şi acceptarea identităţilor, gândirea în afara prejudecăţilor, prezervarea valorilor de patrimoniu şi, cu precădere, responsabilitatea de a ne „construi” fiecare ca holoni culturali.
Duplicate entry '11296172-editura' for key 'PRIMARY'