MÂNDRESCU Gheorghe
ANUARUL INSTITUTULUI DE STUDII ITALO-ROMÂN - ANNUARIO DELL’ISTITUTO DI STUDI ITALO-ROMENO NR. VIII/ 2011

 
  ISTORIE
   
  ISSN-L: 1841-012X, ISSN 2457-4333
  2011
 
  E-BOOK INTEGRAL
Format: add to cart
   
REZUMAT: Apariția acestui volum subliniază încă odată valoarea raporturilor dintre partea română și cea italiană pentru bunul mers al activității Institutului și pentru susținerea existenței Anuarului. Prin voința și strădania colegului și prietenului nostru profesorul Pasquale Fornaro, membru în Consiliul Științific, Anuarul VIII se tipărește cu aportul științific și susținerea financiară a Universității din Messina în cadrul proiectelor de cercetare lansate de Ateneu în 2006–2007. Ne‐am propus de la începutul activității Institutului ca rodul cercetărilor echipei noastre și a colaboratorilor să oglindească căutările spre o mai bună cunoaștere a realităților din aria central‐europeană în orizontul unei istorii comune. În spiritul acestor idei ne face o mare plăcere să publicăm lucrările colocviului internațional ce a avut loc la Messina începând cu 25 februarie 2011: Prodromi di Guerra – Nazionalità in ferment nell’Europa centro‐orientale agli inizi del XX secolo (Prodromuri de război – Naționalități în mișcare în Europa centro‐orientală la începutul secolului XX). Au participat la lucrări și doi membri ai Consiliului Științific al Institutului: profesorul Pasquale Fornaro și profesorul Gheorghe Cipăianu.
Duplicate entry '11296172-editura' for key 'PRIMARY'