GYÖRFY Lehel‐Zoltán
ACTIVITATEA ANTREPRENORIALĂ DIN ROMÂNIA ÎN CONTEXTUL DEZVOLTĂRII ECONOMICE

 
  ECONOMIE
   
  978-973-595-840-4
  2015
 
  E-BOOK INTEGRAL
Format: add to cart
   
REZUMAT: Domeniul antreprenoriatului s‐a bucurat de o atenţie deosebită în literatura de specialitate. Deşi nu există o definiţie unanim acceptată a întreprinzătorului sau a procesului de antreprenoriat, specialiştii cad de accord asupra importanţei acestora în dezvoltarea economică. În această carte ne‐am propus ca obiectiv analiza contribuţiei întreprinzătorilor la dezvoltarea economică, în general, şi caracterizarea comportamentului întreprinzătorilor din România, în special, cu evidenţierea principalilor factori determinanţi. Primul şi al doilea capitol ne permit o viziune în ansamblu – pe axa timpului – asupra evoluţiei conceptului de întreprinzător în literatura de specialitate, ajungând la conceptul de proces antreprenorial, modele antreprenoriale şi, ulterior, la antreprenoriat, ca domeniu de ştiinţă sine stătător. Dintre modelele antreprenoriale prezentate va fi ales modelul Global Entrepreneurship Monitor1 (GEM) pentru a fi folosit în studiul de caz elaborat.
Duplicate entry '11296172-editura' for key 'PRIMARY'