LUMPERDEAN Ioan, GRÄF Rudolf, MIHUȚ Ioana Sorina, MIHUȚ Marius, SALANȚĂ-ROVINARU Mihaela
ISTORIA ECONOMIEI. Prelegeri, teme, texte și bibliografie

 
  ECONOMIE
   
  978‐973‐595‐882‐4
  2015
 
  E-BOOK INTEGRAL
Format: add to cart
   
REZUMAT: Lucrarea de faţă este un curs sau manual universitar. Scopul urmărit de autori a fost prezentarea faptelor, fenomenelor şi proceselor economice în dinamica lor istorică, prin relevarea celor mai importante invenţii şi inovaţii, economice care au marcat, de‐a lungul timpului, societatea umană. S‐a avut în vedere, în special, rolul şi importanţa economiei de piaţă, care a apărut din cele mai vechi timpuri, a funcţionat, în ponderi şi forme specifice, în toate epocile istorice, a contribuit la eliminarea autarhismului economic şi a asigurat modernizarea şi modernitatea societăţii umane. Fiind o lucrare destinată formării şi pregătirii viitorilor economişti, am urmărit înţelegerea, de către studenţi a realizărilor, performanţelor şi eşecurilor economice înregistrate de societate de‐a lungul timpului. Am încercat să dăm o dimensiune pragmatică, discursului didactic, prin stabilirea unei relaţii funcţionale între trecutul,prezentul şi viitorul economiei mai ales, prin explicarea actualităţii şi repetabilităţii unor fapte şi fenomene economice. În acelaşi timp am urmărit complementaritatea cu celelalte discipline teoretice şi aplicativ‐practice care contribuie la pregătirea performantă a viitorilor economişti.
Duplicate entry '11296172-editura' for key 'PRIMARY'