COMAN Nicolae
UN SECOL DE ÎNVĂŢĂMÂNT BIOLOGIC LA UNIVERSITATEA CLUJEANĂ (1919-2019) FILE DE ISTORIE VOL. II

 
  BIOLOGIE
   
  ISBN 978-973-595-681-5, 978-973-595-885-5
  2015
 
  E-BOOK INTEGRAL
Format: add to cart
   
REZUMAT: Studierea viului este un domeniu complex, care nu se poate realiza numai prin cunoașterea diverselor ramuri ale biologiei propriu zise. Acest studiu necesită, cu obligativitate, însușirea unor domenii adiacente cum sunt: chimia cu ramurile sale (chimie generală, organică și anorganică, analitică și cantitativă, biochimia etc.); elemente de fizică (generală, termodinamica); elemente de matematică (biomatematică, matematică statistică), precum și domeniile de geologie–mineralogie, paleontologie, cristalografie și nu în ultimul rând, cunoștințe de eografie (fizică, economică, așezări umane, etnografie, biogeografie etc.). De aceste cunoștințe, necesare în regătirea studenților biologi, s‐a ținut cont încă din primii ani ai funcționării universității clujene, ceea ce ne obligă și pe noi să le prezentăm foarte pe scurt,structura și dezvoltarea acestor domenii complementare, fără să ne prim asupra ramurilor acestor științe,ramuri care n‐au intrat în pregătirea studenților biologi.
Duplicate entry '11832788-editura' for key 'PRIMARY'