VERES Váler
NÉPESSÉGSZERKEZET ÉS NEMZETISÉG AZ ERDÉLYI MAGYAROK DEMOGRÁFIAI KÉPE A 2002. ÉS 2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁSOK TÜKRÉBEN

 
  SOCIOLOGIE
   
  978-973-595-890-9
  2015
 
  E-BOOK INTEGRAL
Format: add to cart
   
REZUMAT: Romániában 2011-ben először került sor olyan népszámlálásra, amelyet az ország európai uniós tagállamként hajtott végre. E feladattal a kormány és az Országos Statisztikai hivatal nem tudott megbirkózni problémák nélkül. A tagállamok polgárainak az európai térségen belül való szabad áramlása következtében az egyes országok népességének öszszeírása a korábbi népszámlálásokhoz képest új problémákat vetett fel. A népesség megszámlálását a kijelölt időszakban nem tudták maradéktalanul elvégezni, emellett több, az adatfelvételt zavaró változtatást is hoztak a tárgyidőszakban. De ami a legsúlyosabb, hogy az előzetes adatokkor közzétett állandó (stabil) népességszámot a végleges adatok közzétételekor lényegesen megváltoztatták, és mintegy 1,2 milliós lélekszámmal megnövelték, 20 121 641 főre, olyan indirekt módszerrel, amelyet a népszámlálást szabályozó kormányrendelet nem tartalmazott. A népszámlálási adatbázisba utólag beemelt személyekről ráadásul több adatot nem ismerünk, köztük a nemzetiségre, anyanyelvre, vallásra vonatkozó kulturális adatokat, a termékenységi adatokat, a tényleges családi állapotot. Az állandó népesség fogalmát az EU-s szabályozások értelmében határozták meg: az ország állandó népességét alkotják azok a román (és más) állampolgárok, akiknek szokásos lakhelye Romániában volt a népszámlálás előtti 12 hónapban, és akik jelen voltak az országban a népszámláláskor, vagy ideiglenesen külföldön tartózkodtak ugyan, de a népszámlálás előtt kevesebb, mint egy évvel távoztak az országból. Beletartoznak továbbá azok a külföldi (és román) állampolgárok, akik több mint egy éve Romániában tartózkodnak, de nem itt van az állandó lakhelyük.