IVANA Diana
STUDIU PRIVIND MANAGEMENTUL CALITĂȚII ÎN INSTITUȚIILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT SUPERIOR

 
  ECONOMIE
   
  978‐973‐595‐888‐6
  2015
 
  E-BOOK INTEGRAL
Format: add to cart
   
REZUMAT: Importanța educației pentru dezvoltarea excelenței și a cunoștințelor contribuie nemijlocit la evoluția socială și economică a unei țări. Asigurarea dezvoltării în această direcție presupune înțelegerea mecanismelor care stau la baza consolidării proceselor de asigurare și îmbunătățire a calității academice, însă și existența unei bune strategii în vederea atingerii obiectivelor performanței în acest domeniu. Prin prezenta lucrare, urmărim ca și obiectiv major realizarea un studiu complex privind managementul calității în instituțiile de învățământ superior, care să surprindă atât abordarea științifică a importanței calității în învățământul superior, cât și stabilirea unui cadru de referință în vederea dezvoltării și implementării unui model de management al calității în universități. În acest sens, sunt reliefate și analizate o serie de modele de management al calității totale în instituțiile de învățământ superior și sunt stabiliți principalii indicatori de performanță pentru sectorul universitar. Totodată, este investigată importanța evaluării interne realizată de către studenți și sunt analizate beneficiile pe care instituțiile de învățământ superior le au măsurând nivelul de satisfacție al studenților și al absolvenților.
Duplicate entry '11296172-editura' for key 'PRIMARY'