BRENDEA Gabriela
INVESTIGAREA FACTORILOR DETERMINANȚI AI AJUSTĂRII LA STRUCTURA OPTIMĂ A CAPITALULUI SOCIETĂȚILOR DIN ROMÂNIA

 
  ECONOMIE
   
  978‐973‐595‐979‐1
  2016
 
  E-BOOK INTEGRAL
Format: add to cart
   
REZUMAT: Numeroase studii din domeniul finanţelor corporative au abordat problematica structurii capitalului din perspectiva mai multor teorii, motivaţia principală fiind aceea că nu se poate vorbi despre o teorie universală a structurii capitalului și nici despre viitoare încercări de a dezvolta o astfel de teorie (Myers, 2001). Teoriile existente ale structurii capitalului și anume: teoria echilibrării (engl. trade-off theory), teoria ierarhizării surselor de finanţare (engl. pecking order theory), teoria de agent (engl. agency theory), teoria sincronizării cu piaţa (engl. market timing theory) au apărut ca o critică la adresa teoremei lui Modigliani și Miller (1958) conform căreia structura capitalului unei societăţi este irelevantă pentru valoarea ei. Aceste teorii moderne ale structurii capitalului diferă din perspectiva factorilor implicaţi ce afectează alegerile pe care societăţile le fac între capitalurile proprii sau datorii, ceea ce explică inoportunitatea unei viziuni universale a acestor teorii.
Duplicate entry '11296172-editura' for key 'PRIMARY'