GRECU Dorin
DEGRADĂRI SPECIFICE PICTURII PE SUPORT DE LEMN. ÎNDRUMAR DE LABORATOR

 
  ARTA
   
  978‐606‐37‐0002‐6
  2016
 
  REZUMAT
Format: add to cart
   
REZUMAT: Conservare patrimoniului cultural presupune menținerea lui într-o stare nealterată. Acţiunea de conservare cuprinde deasemenea activităţile de cercetare, de descoperire şi aplicare a mijloacelor optime împotriva factorilor naturali de degradare, sau a acţiunilor provocate, astfel încât, starea bunurilor culturale trebuie să fie cât mai apropiată de cea iniţială având în vedere îmbătrânirea firească a lor.
Acţiunea de conservare–restaurare reprezintă un act de cultură prin care se integrează în circuitul valorilor artistice o operă de artă care a suferit deteriorări de-a lungul existenţei sale, datorate fie îmbătrânirii fireşti a materialelor din care ea este alcătuită, fie datorită unor intervenţii mai mult sau mai puţin corecte şi în favoarea piesei. Restaurarea, aşa cum este ea înţeleasă astăzi, are ca drept scop restabilirea unităţii operei de artă, cu condiţia ca acest lucru să fie posibil fără să se comită vreun fals artistic şi fără să se şteargă orice urmă a timpului asupra operei.