ROTH Maria, RAIU Sergiu Lucian, BERNÁTH‐VINCZE Anna Emese, DÁVID KACSÓ Ágnes, FALUDI Cristina, HĂRĂGUŞ Paul-Teodor, IOVU Mihai-Bogdan, POP Florina, VOICU Corina
REZULTANTELE ADOLESCENȚEI. O VIZIUNE LONGITUDINALĂ

 
  SOCIOLOGIE
   
  978‐606‐37‐0038‐5
  2016
 
  E-BOOK INTEGRAL
Format: add to cart
   
REZUMAT: Universitatea „Babeș‐Bolyai” din Cluj‐Napoca, Facultatea de Sociologie și Asistență Socială prin Departamentul de Asistență Socială, a desfășurat o cercetare națională privind viața și proiectele de viitor ale tinerilor ı̂n cadrul Proiectului „Rezultantele adolescenței. O perspectivă longitudinală privind influențele contextului social asupra tranzițiilor de succes către viața adultă”, proiect PN‐II‐ID‐PCE‐2011‐3‐0543, finanțat de Consiliul Național al Cercetării Științifice. Proiectul și‐a propus un studiu longitudinal (după cunoștințele noastre primul studiu de acest tip din România) privind tranziția adolescenților spre statutul de adult tânăr, precum și identificarea și analiza factorilor demografici, legați de vecinătate și venituri, analiza relațiilor cu pă‐ rinții, prietenii și profesorii și a acelor contexte sociale (educaționale, familiale, servicii) care aduc beneficii ı̂n tranziția cu succes a adolescenților spre statutul de adult tânăr.