HERȚA Laura-Maria
CONSTRUCŢIA AMENINŢĂRII TITOISTE ŞI IMPUNEREA MODELULUI SOVIETIC. Conflictul româno-iugoslav prin lentila socio-constructivistă (1948-1954)

 
  ISTORIE
   
  978-606-37-0101-6
  2016
 
  E-BOOK INTEGRAL
Format: add to cart
   
REZUMAT: Lucrarea de față reprezintă un demers istoric și analitic care își propune să explice rolul ideilor, practicilor, normelor și construcției sociale în conturarea relațiilor româno-iugoslave. Cu alte cuvinte, ne propunem să oferim o redescriere, prin prisma lexicului constructivist, a naturii și evoluției acestor relații. În lucrarea De la relațiile româno-sârbe la relațiile româno-iugoslave. Interpretări constructiviste1 am urmărit evoluția acestor relații bilaterale din a doua jumătate a secolului al XIX-lea și până la începutul Războiului Rece. În ultima parte a acestei lucrări am evidențiat caracterul peculiar al preluării puterii de către comuniștii iugoslavi, prin contrast cu îmbinarea unor condiții și strategii, precum sprijinul sovietic, coaliția oportunistă cu alte partide și distorsionarea intenționată a evenimentelor din preajma alegerilor, în cazul comuniștilor români, toate cu scopul accederii la putere.