BUTA Mircea Gelu
ARHIVELE BISTRIŢEI ANUL II, FASCICULA 1(5) MIHAI VITEAZUL, APĂRĂTOR AL CREȘTINĂTĂȚII

 
  ISTORIE
   
  978‐606‐37‐0128‐3
  2017
 
  E-BOOK INTEGRAL
Format: add to cart
   
REZUMAT: Ca notă generală a istoriei noastre din veacul al XVII-lea rămâne acea frumoasă și trainică legătură ce s-a înjghebat pe teren bisericesc între românii ardeleni și între cei din Principate, încă din cursul veacului anterior, pentru a-și primi, la 20 mai 1595, prin Tratatul încheiat între Mihai Viteazul și Sigismund Báthory, următoarea confirmare: „Toate bisericile românești din țara Măriei sale lui Sigismund Craiul vor fi sub judecata și despusul (sub jurisdictione vel dispositione) Mitropolitului din Târgoviște, după dreptul bisericesc și orânduiala țării aceleia”