ALBU Alin
STUDII DE ISTORIE BISERICEASCĂ CU PRIVIRE LA ALBA IULIA MEDIEVALĂ

 
  TEOLOGIE
   
  978-606-37-0203-7
  2017
 
  REZUMAT
Format: add to cart
   
REZUMAT: Constituindu-se într-o antologie de 11 studii de istorie bise-ricească dedicate Alba Iuliei secolelor XVII-XVIII, lucrarea de față reunește texte publicate între anii 2003 și 2010 în revistele Facultăților de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia (Altarul Reîntregirii, Annales Universitatis Apulensis), Cluj-Napoca (Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Theologia Orthodoxa, Anuarul Facultăţii de Teologie din Cluj-Napoca) și Sibiu (Revista Teologică), precum și în două volume colective. Materialele au reprezentat fie etape intermediare de cercetare în cadrul pregătirii doctorale, fie preocupări ocazionate de diverse conjuncturi, fie simple afinități tematice. Toate însă au în comun subiecte asemănătoare, referitoare la Bălgradul secolelor XVII-XVIII. Astfel, două contribuții sunt dedicate Sfântului Ierarh Simion Ștefan, una mitropolitului Varlaam al Transilvaniei, cinci studii reconstituie profilul a cinci protopopi albaiulieni, unii mai cunoscuți, alții recuperați pentru prima dată (Toma Topai, Vasiu, Vasile, Simion Stoica și Nicolae Rațiu), un studiu se referă la dascălul Ioan al Bălgradului, figură inedită în peisajul școlar transilvănean, două studii au ca subiect fragmente de istorie instituțională, extinzând cercetarea asu-pra protopopiatului bălgrădean în sec. al XVII-lea, un studiu de sinteză expune viziunea istoricului Silviu Dragomir asupra unirii religioase din Transilvania, iar altul recuperează lista preoților ortodocși din arhiepiscopia de Alba Iulia, care au suferit în închisorile comuniste.
Duplicate entry '11296172-editura' for key 'PRIMARY'