NUȚ Ramona Ancuța
GIMNASTICA DE BAZĂ

 
  EDUCAȚIE FIZICĂ
   
  978‐606‐37‐0287‐7
  2017
 
  REZUMAT
Format: add to cart
   
REZUMAT: Conform cerințelor moderne ale societății, mijloacele de pregătire, educare și dezvoltare multilaterală ale gimnasticii de bază sunt chemate să acopere, mereu de pe alte poziții, o arie din ce în ce mai extinsă și mai diversă de sarcini și obiective. Gimnastica este una dintre disciplinele fundamentale ale educației fizice. Practicarea ei solicită un bun nivel de dezvoltare a calităților motrice specifice, pe care le și dezvoltă la indici superiori, formând în același timp un bogat bagaj de deprinderi motrice. Este cea mai bine reprezentată disciplină dintre toate ramurile de sport existente în programa școlară, fiind prezentă masiv în toate programele, începând de la preșcolari la învățământul superior, se regăsește în activitățile sportive de masă, în medicină, etc. Gimnastica de bază constituie nucleul în jurul căruia s‐a format și dezvoltat disciplina sportivă „gimnastica”, evoluând din ce în ce mai mult ajungând spre culmi nebănuite. Este baza inițială cu care trebuie să înceapă perfecționarea fizică a omului, ea fiind alfabetul educației fizice, care trebuie parcurs metodic, adaptându‐l cerințelor reclamate de societate și de colectivul cu care lucrăm.