MAGDAȘ Ioana
PROBLEME PENTRU PREGĂTIREA DIDACTICĂ MATEMATICĂ ȊN ȊNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR Ghid pentru studenţi

 
  PEDAGOGIE
   
  978‐606‐37‐0278‐5
  2017
 
  E-BOOK INTEGRAL
Format: add to cart
   
REZUMAT: Ȋn pregătirea didactică matematică a oricărui cadru didactic pentru învăţământul primar problematica rezolvării de probleme este una fundamentală. Prin această lucrare ne-am propus să realizăm o sistematizare a acestei problematici, să clarificăm anumite aspecte teoretice, să prezentăm cele mai relevante tipuri de probleme și să indicăm modele de rezolvare. Realizată ca un ghid didactic de rezolvare de probleme care va fi parcurs la seminarul de Metodica predării Matematicii dar și prin studiu individual de către studenţii specializării Pedagogia învăţământului primar și preșcolar, lucrarea vine în completarea cărţii de Didactica matematicii pentru învăţământul primar și preșcolar - ediţia a II-a (2014). Ȋn structurarea lucrării am pornit de la considerentul că nu se poate aborda problematica rezolvării problemelor de aritmetică fără a fi familiarizat cu rezolvarea exerciţiilor și problemelor ce vizează conţinuturi noţionale specifice învăţământului primar.
Duplicate entry '11296172-editura' for key 'PRIMARY'