ZABÁN Márta
SALAMON FERENC IRODALMI ÍRÁSAI 1854–1857 I. KÖTET

 
  MUZICA
   
  978‐606‐37‐0376‐8; 978‐606‐37‐0377‐5
  2018
 
  E-BOOK INTEGRAL
Format: add to cart
   
REZUMAT: A kötet Salamon Ferenc 1854 és 1857 között megjelent szépirodalmi és irodalomtudományi (vagy irodalmi kérdéseket is felvető, azokhoz szorosan kapcsolódó) írásait tartalmazza. A szövegkiadás alapját a szerző folyóiratokban megjelent szövegei alkotják. Bár ezeknek az írásoknak egy része utólag gyűjteményes kötetekben megjelent, mégsem ezeket a köteteket tekintem az elsődleges forrásoknak. A Salamon által válogatott és utógondozott Irodalmi tanulmányok című kétkötetes kiadásban ugyan a Salamon által elfogadottnak tekintett utolsó szövegváltozat szerepel, jelen szövegkiadásba mégis a korábbi, a folyóiratban megjelent eredeti szövegváltozatok kerültek. Ennek egyik oka, hogy a gyűjteményes kötetek sokkal könnyebben hozzáférhetőek, a másik ok pedig, hogy a kötetekbeli közlésben Salamon az eredetileg nagy vitákat kavaró, a korabeli irodalomtudományi közgondolkodás számára legprovokatívabbnak bizonyuló megjegyzései egy részét megszelídítette, átfogalmazta. Ilyen értelemben mind egy adekvát Salamon-kép kialakítása, mind pedig a szövegei irodalomtörténeti szerepének láthatóvá tétele szempontjából fontosabbnak tartottam az eredeti szövegek visszakeresését, és közlésüket.
Duplicate entry '11296172-editura' for key 'PRIMARY'