NISTOR Ciprian Gheorghe
ANALIZA ȘI MODELAREA ZGOMOTELOR MOTOARELOR DE INDUCȚIE TRIFAZATE DE RANDAMENT PREMIUM IE 3. STUDII DE CAZ (VOL. I)

 
  FIZICA
   
  978-606-37-0396-6
  2018
 
  REZUMAT
Format: add to cart
   
REZUMAT: Valoarea eshatologică a trăirii umane se bazează pe faptul că la temelia oricărui act existenţial stă un proiect. Oamenii de ştiinţă contemporani cugetă în mod similar, adică la baza oricărei fiinţe stă un proiect. Achiziţia uimitoare a ştiinţei în zilele noastre, tocmai în această sferă a conştiinţei, se rezumă la singurul principiu de bază adică, existenţa se întemeiază pe spirit, nu pe materie. Din perspectivă fundamentală, ştiinţa operează într-un sistem material caracterizat de două coordonate – spaţiu şi timp. Ulterior s-a dovedit că sub acest strat mai există un Conţinut care susţine cele două coordonate şi le dă un sens. Acest Conţinut nu are o cauză, este o existenţă care nu are cauză şi care a fost din nimic, a cărei structură nu poate fi dovedită ştiinţific, acesta este însuşi Logosul lui Dumnezeu. Ori acest Logos, care este întrupat în chipul Sfintei Treimi, constituie referinţa substanţială a proiectului.