MAGDAȘ Ioana
PREZENTAREA ŞI PRELUCRAREA DATELOR CERCETĂRII ȊN ȘTIINŢELE EDUCAŢIEI. Ghid pentru studenţi

 
  PEDAGOGIE
   
  978‐606‐37‐0420‐8
  2018
 
  E-BOOK INTEGRAL
Format: add to cart
   
REZUMAT: În cercetările din Științele Educației, prezentarea şi prelucrarea statistică a datelor cercetării este esențială pentru a stabili dacă ipoteza cercetării se confirmă sau nu, cât și pentru formularea concluziilor cercetării. Procesarea datelor cercetării este un proces laborios. Astfel, după ce datele cercetării sunt colectate, într-o primă etapă, ele sunt supuse unei prelucrări primare care constă în analizarea, gruparea, clasificarea etc. acestora. Această analiză va conduce la prezentarea datelor în tabele şi/sau reprezentări grafice (diagrame) adecvate necesităților cercetării. Transpunerea în diagrame a datelor statistice constituie, în multe cazuri, un mijloc de studiu avantajos, deoarece oferă o imagine sintetică a fenomenelor studiate, înlesnește comparații între fenomene, evidențiază caracteristicile lor (structuri, relații, tendințe, regularități) și, eventual, conduce la identificarea unor anomalii, erori sau omisiuni în datele originale. Diagramele nu sunt destinate să înlocuiască tabelele statistice, ci să le completeze, făcându-le mai ușor de decodificat și de „lecturat”.
Duplicate entry '11296172-editura' for key 'PRIMARY'