BUTA Mircea Gelu
Arhivele Bistriţei Anul III, Fascicula 2(10) Astra şi Marea Unire

 
  ISTORIE
   
  978‐606‐37‐0527‐4
  2019
 
  E-BOOK INTEGRAL
Format: add to cart
   
REZUMAT: Istoria culturii din Transilvania, cu toate aspectele ei, politice și sociale, reprezintă, în bună parte, începând din anul 1861, o istorie luminoasă a Asociației pentru Literatura Română și Cultura Poporului Român din Transilvania. Asociația ASTRA, cum i s-a zis pentru a sintetiza într-un singur cuvânt aspirațiile ei, străjuită de cele două biserici strămoșești și vegheată de intelectuali, i-a dat neamului tăria de a rezista și birui în fața loviturilor menite să îngenuncheze și să osândească pieirea românilor din Ardeal, i-a dat puterea de a nădăjdui și de a crede într-o înviere. Gândul limpede al conducătorilor ASTREI a fost dorința de înălțare a neamului întreg prin credință, prin cultură și prin dragoste de țară. Din această dorință izvorăște toată fapta și toată strădania ASTREI. Fără ASTRA, fără adunările ei generale, fără despărțămintele și fără cercurile ei culturale, fără publicațiile și fără bibliotecile ei, fără entuziasmul care i-a înfrățit pe intelectuali și țărani, nu s-ar fi putut realiza o Transilvanie nouă, o Transilvanie liberă.