CIASCAI Liliana
Management de proiect

 
  PEDAGOGIE
   
  978‐606‐37‐0544‐8
  2019
 
  E-BOOK INTEGRAL
Format: add to cart
   
REZUMAT: Lucrarea reprezintă o abordare sintetică și aplicativă a cunoștințelor privind Managementul proiectului. Ea este utilă cadrelor didactice și studenților care doresc să se familiarizeze cu gândirea și practica în domeniu. Fiecare capitol este structurat astfel încât cititorul să identifice cu ușurință aspectele de interes. Astfel, la începutul fiecărui capitol sunt precizate scopul, cunoștințele și abilitățile pe care cititorul și le poate dezvolta. Conținuturile capitolelor propuse spre studiu evidențiază definițiile important a fi reținute, temele de reflecție și sinteza cunoștințelor. La finalul lucrării cititorul găsește exerciții și teme de autoevaluare precum și un scurt glosar de termeni. Anexele lucrării, ca și documentele la care se face referire în lucrare, sprijină cititorul să coreleze cunoștințele teoretice cu cele practice.
Duplicate entry '11296172-editura' for key 'PRIMARY'