MAGDAȘ Ioana
Matematică. Ghid pentru formarea inițială și continuă a profesorilor pentru ȋnvățământul primar

 
 
   
  978‐606‐37‐0556‐4
  2019
 
  E-BOOK INTEGRAL
Format: add to cart
   
REZUMAT: DOI: https://doi.org/10.52257/9786063705564

În pregătirea oricărui cadru didactic pentru învățământul primar cunoștințele de matematică sunt esențiale. În această lucrare ne-am propus să abordăm cele mai importante noțiuni matematice necesare profesorilor pentru învățământul primar în activitatea lor. La baza tematicii din volumul de față stă programa pentru examenul de Definitivat al învățătorilor/ institutorilor/ profesorilor pentru învățământul primar. Lucrarea a fost concepută sub forma unui ghid didactic în care se întrepătrund aspecte teoretice cu exemple și probleme propuse pentru rezolvare. Pentru ca cititorii să își poată verifica achizițiile științifice, pe parcursul lucrării sunt oferite două teste de autoevaluare cu rezolvări. De asemenea sunt sugerate pentru rezolvare trei teste de verificare a cunoștințelor, două pe parcurs și unul final. În întregul volum conținuturile sunt organizate ierarhic, în ordinea creșterii gradului de dificultate, respectând logica matematicii. Lucrarea este structurată pe șapte capitole acoperind conținuturi referitoare la: Mulțimi, Mulțimea numerelor naturale și operații cu acestea, Divizibilitate, Fracții ordinare și zecimale și operații cu acestea, Ecuații, inecuații și sisteme de două ecuații liniare cu două necunoscute, Mărimi și unități de măsură, Elemente de geometrie.
Duplicate entry '11832788-editura' for key 'PRIMARY'