HĂRĂGUŞ Paul-Teodor, ROTH Maria, MEZEI Elemer
Profilului succesului școlar în România. Fidelitatea și validitatea instrumentului

 
  SOCIOLOGIE
   
  978‐973‐595‐227‐3
  2014
 
  E-BOOK INTEGRAL
Format: add to cart
   
REZUMAT: Martori ai confruntărilor din jurul învățământului de masă, în care examenul de bacalaureat, în consonanță cu evaluările românești și europene ale competențelor elevilor de la toate nivele a scos în evidență eșecul pe scară largă al multora dintre ei, un grup de cercetători conduși de autorii acestui volum și-au propus să demonstreze că modul în care succesul școlar este răspândit în societatea românească nu este întâmplător din punctul de vedere al structurii sociale actuale în care caracteristicile mediului social interacționează cu caracteristicile individuale, intelectuale și motivaționale ale tuturor actorilor implicați. Ca urmare, în cadrul departamentului de Asistență Socială din Universitatea Babeș-Bolyai am constituit Centrul pentru Evaluarea Socio-Educațională, a cărei echipă de cercetare a elaborat un proiect de cercetare1 comprehensiv cu scopul de pune în evidență dimensiunile sociale ale performanţelor şcolare, de a elabora profile individuale și de grup pornind de la aceste dimensiuni, precum și programe de intervenție care să poată pozitiva factorii sociali de risc.