LAZĂR Iuliana
Ghid pentru analiza statistică a datelor în cercetarea educațională. A guide for statistical analysis of data in the educational research

 
  PEDAGOGIE
   
  978‐606‐37‐0643‐1
  2019
 
  REZUMAT
Format: add to cart
   
REZUMAT: Explorarea comportamentului uman, în diferite contexte educaționale, este mult mai complicată decât pare la prima vedere, datorită nivelului scăzut al reproductibilității datelor experimentale. Prin intermediul acestei cărți, ce completează literatura de specialitate în domeniul Științele Educației, persoanele interesate de prezentarea în detaliu, din punct de vedere teoretic dar și practic, a fiecărei etape necesare a fi abordate în cadrul unei cercetări educaționale ce investighează răspunsul unui grup țintă aflat sub influența unor variabile externe și moderatoare, vor reuși să aprofundeze cunoștințele teoretice aferente analizelor statistice univariate și multivariate a datelor. Publicația este bilingvă (romană-engleză) și cuprinde 6 capitole, context, argument și bibliografie. Subiectele vizate au fost următoarele: selectarea metodelor utilizate în cercetarea educațională, dezvoltarea și validarea unui instrument de cercetare, noțiuni generale despre statistică descriptivă, teste comparative ale datelor ordinale, descrierea analizelor factoriale – analize exploratorii, confirmatorii, modelarea prin ecuații de structură și de invarianță.