ROȘCA (VÎRTAN) Cristina Florina
Variabilitate climatică și efecte induse asupra utilizării terenurilor în Câmpia Română (Sectorul Jiu–Olt)

 
  GEOGRAFIE
   
  978‐606‐37‐0740‐7
  2020
 
  E-BOOK INTEGRAL
Format: add to cart
   
REZUMAT: Lucrarea este rezultatul unei cercetări cu profund caracter aplicativ și interdisciplinar în domeniul geografiei fizice, în general, și al climatologiei, în special, pe de o partea, și Amenajarea și organizarea spațiului geografic, pe de altă parte, fiind focalizată pe influența rolului agenților meteo-climatici asupra vegetației naturale și a culturilor agricole. Pe baza numeroaselor tipuri de analiză calitativă, realizate pe teren, dar mai ales cantitativă, realizată în laborator (analiza seriilor de timp ale variabilelor climatice, analiza imaginilor satelitare etc.), doctoranda pune în evidență gradul de deteriorare a vegetației naturale și cultivate ca urmare a existenței anumitor situații meteorologice pentru studiile de caz alese. Studiul prezentat poate fi considerat ca unul practic, de bază, în ceea ce privește evaluarea degradării vegetației sub impactul condițiilor de vreme și a tipului de sol puse în evidență cu ajutorul unei metodologii de analiză foarte bine alese. Lucrarea scoate în evidență utilitatea fiecărei metode folosite, aceasta putându-se constitui într-un ghid practic de analiză complexă în domeniul Geografiei fizice. Rezultatele obținute reprezintă o contribuție extrem de importantă la literatura științifică din domeniu, datorită faptului că validează, pentru regiunea analizată, utilizarea valorilor de temperatură obținute indirect pentru arealele pentru care nu există măsurători directe.