BOGDAN Corina
Munții Silvaniei. Studiu de geomorfologie comparată și integrată

 
  GEOGRAFIE
   
  978‐606‐37‐0750‐6
  2020
 
  E-BOOK INTEGRAL
Format: add to cart
   
REZUMAT: Munţii Silvaniei ca şi catenă colizională alpină, reprezintă o fascinantă şi o controversată entitate geomorfologică, formată pe parcursul, ciclurilor termotectonice hercinic şi alpin, pe diferite nivele de integrare, astfel în structura lor se disting amprentele unei „paleogeomorfologii hercinice”sub forma unor resturi varistice integrate structurii de pânze alpine ale Apusenidelor, caracterizate de un metamorfism eclogitic de vârstră varistică, dar reluate în ciclul termotectonic alpin. Din ea ramân doar unele reminescenţe sub forma acestor nuclee cristaline insolite, respectiv insulele de şisturi cristaline” în partea de nord-vest a Depresiunii Transilvaniei, în aria ocupată de, Ridicarea Şimleu/Centura Cretacică a Munţilor Silvaniei în geologie, Jugul Intracarpatic în Geografia Fizică.