MOȘ Grigore-Dinu, OCTAVIAN Florin
Caiete de Dogmatică, vol. I. Arhitectonică și apofatism

 
  TEOLOGIE, FILOSOFIE
   
  general: 978-606-37-0787-2, vol. I: 978-606-37-0788-9
  2020
 
  E-BOOK INTEGRAL
Format: add to cart
   
REZUMAT: Care este sensul negației apofatice? În viziunea Sfântului Dionisie Areopagitul cred că trebuie să-l intuim la confl uența a trei termeni suprainteligibili2 preciși: alteritatea, transcendența și excesul (infi nitatea). Pentru a înțelege corect apofatismul Sfântului Dionisie, acești trei termeni trebuie gândiți într-o solidaritate ontologică. Dintre aceștia, ultimul termen, care exprimă excesul, maximitatea sau infi nitatea absolută, este cel care ne arată că transcendența și alteritatea lui Dumnezeu în raport cu creația nu au nimic privativ, ba chiar exclud orice privație, orice negație în plan ontologic. Dacă separăm acest sens infi nit afi rmativ al excesului sau maximității de cele ale alterității și transcendenței, acestea din urmă rămân fi e negative, fi e suspendate la egală distanță între afi rmație și negație, și nu mai putem distinge apofatismul dionisian de cel neoplatonic (care separă Unul de Ființă) sau de cel budist (nirvana).
Duplicate entry '11296172-editura' for key 'PRIMARY'