ROȘIAN Gheorghe
Relieful din Depresiunea Transilvaniei

 
  GEOGRAFIE
   
  978‐606‐37‐0801‐5
  2020
 
  E-BOOK INTEGRAL
Format: add to cart
   
REZUMAT: De fiecare dată când citeam o carte, care prezenta relieful din Depresiunea Transilvaniei, îmi doream ca el să fie abordat mai în detaliu și sub cât mai multe aspecte: geneză, evoluție și tipuri de relief, condiționate atât de structură și litologie, cât și de agenții geomorfologici. Acesta este principalul motiv, pentru care am dorit existența unei lucrări, care să-l prezinte mai detaliat, într-o astfel de optică. Prin raportarea spațiului transilvan la munții care îl înconjoară, devine evidentă una dintre principalele sale caracteristici, și anume cea de depresiune intracarpatică. Analizată în detaliu, se constată că ea nu este uniformă, sub aspect geomorfologic, ci fragmentată intens de către văi. Fiind vorba de o fragmentare cât se poate de variată, pornind de la caracteristicile locale ale reliefului, s-au putut delimita o serie de unități și subunități morfostructurale. Analiza exhaustivă a morfologiei acestora a permis, pe de o parte, deslușirea evoluției parcurse de relief, de la exondarea depresiunii și până în prezent, iar pe de alta, identificarea tipurilor de relief existente.Detalierea celor menționate și expunerea lor, atât evolutiv cât și tipologic, s-a realizat în cele șapte capitole ale lucrării.