ROBU Viorel, MÂŢĂ Liliana (editor), MIRONESCU Roxana
Strategii moderne de formare a cadrelor didactice pentru predarea antreprenoriatului

 
  PEDAGOGIE
   
  978‐606‐37‐0848‐0
  2020
 
  E-BOOK INTEGRAL
Format: add to cart
   
REZUMAT: Prezenta lucrare face parte din seria de module pentru dezvoltarea profesională a cadrelor didactice universitare elaborată în cadrul proiectului Creşterea calităţii programelor de studii universitare prin formarea resursei umane şi promovarea culturii antreprenoriale în rândul studenţilor – ProForm POCU/379/6/21, cod MySMIS – 124981, proiect co‐finanțat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaţional Capital Uman 2014‐2020, Axa prioritară nr. 6 – Educație și competențe, Prioritatea de investiții – 10.ii. Îmbunătățirea calității și eficienței și accesul la învățământul terțiar și a celui echivalent în vederea creșterii participării și a nivelului de educație, în special pentru grupurile defavorizate.
Duplicate entry '11296172-editura' for key 'PRIMARY'