VERES Váler
Erdélyi magyar ifjúság Szociológiai jellegzetességek és változások 2001 és 2016 között

 
  SOCIOLOGIE
   
  978-606-37-0969-2
  2020
 
  REZUMAT
Format: add to cart
   
REZUMAT: Az ifj úság helyzete, továbbtanulási esélyei, társadalmi és munkaerőpiaci problémái világviszonylatban is nagy kihívásnak számítanak. Az ifj úsági munkanélküliség, a bizonytalan munkaerőpiaci státusz a fi atalok életútját, jövőképét jelentősen meghatározza. A fi atalok értékrendje, identitása, szabadidőtöltési mintái is jelentős változásnak vannak kitéve. A gyors társadalmi változások, a szakirodalomban az ifj úsági korszakváltásnak nevezett jelenség, a generációk közötti új viszonyok nem nyújtanak elegendő mintát, a korábbi életcélok, szakmai pályák, családmodellek számukra nem követhetők, és az új helyzetben való eligazodás számos kihívás elé állítja a fi atalokat, amit tekinthetünk anómiás helyzetnek vagy identitáskrízisnek. Az erdélyi magyar fi atalok többszörös kihívással találták szembe magukat, a kisebbségi helyzet adta nehézségek, az identitás megőrzése mellett az EU-csatlakozással járó új kihívások és lehetőségek tárházában kellett eligazodniuk az otthonmaradás és a kivándorlás csábításainak közepette. Emellett az oktatás expanziójával a fi atalok élethelyzete jelentősen megváltozott, bár az elmúlt egy-másfél évtized változásait behatóan nem ismerjük, e hiány pótlására íródott ez a kötet.