PANCU Diana Crina
Modalități de consolidare a parteneriatului educațional școală-familie în ciclul primar. Aplicații pe baza teoriei inteligențelor multiple

 
  PEDAGOGIE
   
  978‐606‐37‐1008‐7
  2021
 
  REZUMAT
Format: add to cart
   
REZUMAT: Din perspectivă diacronică, domeniul științelor educației a fost marcat de ample schimbări. Una dintre cele mai importante evoluții este legată de amplificarea rolului elevilor în cadrul procesului instructiveducativ. În trecut, elevii erau considerați receptori pasivi ai informațiilor transmise de către profesori, prin metode didactice predominant expozitive și conversative. Astăzi, elevilor li se atribuie un rol central în cadrul activităților didactice, asumându‐și în mod deliberat și conștient atingerea obiectivelor educaționale (Bocoș, 2013). Participând activ la propria formare și devenire, elevul este permanent stimulat să rezolve în manieră creativă probleme de natură teoretică sau practică, să‐și dezvolte propriile cunoștințe, capacități și atitudini, gândind critic‐constructiv.