CÂMPAN Adela Simina
Promovarea pedagogiei experienţiale prin intermediul activităţilor de tip outdoor în învăţământul preşcolar

 
  PEDAGOGIE
   
  978‐606‐37‐1058-2
  2021
 
  REZUMAT
Format: add to cart
   
REZUMAT: Educația outdoor este un concept relativ nou pentru sistemul de învățământ din România, în timp ce, peste hotare, și‐a dovedit eficiența în actul învățării și nu numai. Ea nu se desparte de activitățile desfășurate în grupă/ clasă, nu le exclude, ci vine să le întărească, oferind copiilor un mediu de explorare, de aplicare, de experimentare a unor cunoștințe prevăzute în programele școlare, fiind conexată conținuturilor școlare.