MARȚIAN Nicoleta
Abordări inovative în predarea religiei

 
  PEDAGOGIE, TEOLOGIE
   
  978‐606‐37‐1383‐5
  2022
 
  E-BOOK INTEGRAL
Format: add to cart
   
REZUMAT:

Societatea contemporană este marcată de schimbări. Învățământul și actul didactic sunt chemate să răspundă și să se adapteze contextului actual. Predarea religiei în zilele noastre este o provocare. Tocmai de aceea considerăm oportun oferirea celor interesați unor idei și instrumente de lucru care să le faciliteze proiectarea și construirea demersurilor didactice.

Predarea religiei pune în valoare mesajul creștin. Ea presupune o didactică specifică, având etape succesive și metode alese în funcție de obiectivele precizate. O astfel de abordare este în concordanță cu noile propuneri pedagogice, care situează în centrul procesului didactic elevul, cel care se poate implica activ în propriul demers de învățare.

Duplicate entry '11296172-editura' for key 'PRIMARY'