BLIDARU Valeriu
Geniu rural. Amenajări Teritoriale Hidraulico-Agrare pentru Îmbunătațiri Funciare și Gospodărirea Apelor cu Baza tehnico-științifică „Hidraulica și scheme hidrotehnice” Volumul 4 Metode de desecare: proiectare – execuție și amenajări sp

 
  GEOLOGIE
   
  978-606-37-1526-6, 978-606-37-1530-3
  2022
 
  E-BOOK INTEGRAL
Format: add to cart
   
REZUMAT:

Prof. univ. dr. doc. ing. Valeriu Blidaru (1921-2015) este unul dintre cei mai prolifici autori de lucrări științifice și cărți de specialitate, fiind considerat pe bună dreptate o personalitate marcantă a învățământului și a cercetării hidroameliorative din România.

Majoritatea lucrărilor sale au devenit încă de la publicare repere bibliografice fundamentale pentru profesioniștii din domeniul Îmbunătățirilor Funciare, Geniului Rural si Gospodăririi Apelor. Amintesc doar câteva dintre titlurile emblematice elaborate de-a lungul timpului: „Irigaţii”, „Desecări”, „Monografia lucrărilor de hidroamelioraţii”, „Amenajări Hidrotehnice pentru Dezvoltare Rurală”, „Dezvoltare rurală – Modernizări în amenajările de irigații și drenaje în România”, „Amenajări hidrotehnice complexe de-a lungul coridoarelor navale pan-europene și interioare pentru dezvoltare teritorială”, „Scheme hidrotehnice pentru amenajări teritoriale complexe cu independență energetică”.

Ampla lucrare, intitulată sugestiv GENIU RURAL – Amenajări teritoriale hidraulico-agrare. Îmbunătățiri funciare și gospodărirea apelor (cu Baza tehnico-științifică „Hidraulica” și Scheme hidrotehnice), reprezintă o remarcabilă sinteză a operei științifice a profesorului Valeriu Blidaru și a colaboratorilor săi (menționați la începutul cărții).

Opera profesorului Blidaru, având un caracter interdisciplinar (irigații, desecări, drenaje, protecția mediului etc.), reprezentă viziunea sa integratoare asupra conceptului de geniu rural în țara noastră. Trecutul a arătat și viitorul va confirma că agricultura României nu va putea atinge parametrii unei agriculturi moderne și (nu va fi, n.n.) pusă la adăpost de anumite fenomene naturale – specifice zonei climatice și geomorfologice – fără suportul și protecția amenajărilor hidraulico-agrare, printre care cele de Irigații, Desecări- Drenaje, Îndiguiri, alături de păduri (...)”, scrie profesorul Valeriu Blidaru.

Duplicate entry '11296172-editura' for key 'PRIMARY'