MARINESCU Valentina, RODIDEAL Anda, MARINACHE Ramona, BRANEA Silvia, POPA Lavinia
Dezvoltarea competenţelor digitale ale cadrelor didactice în perioada pandemiei Covid19 : raport de cercetare DIGITEAL în colaborare Anglia - Germania - România - Grecia - Cipru

 
 
   
  978-606-37-1474-0
  2022
 
  E-BOOK INTEGRAL
Format: add to cart
   
REZUMAT: Proiectul European Erasmus+ DigiTeaL – Digital Teaching Literacy a avut drept principal scop furnizarea de sprijin tehnic și motivațional profesorilor pentru a se adapta la educația online. În cadrul proiectului au fost adunate cele mai bune practici pe care profesorii le-au identificat prin încercare și eroare în timpul carantinei din primăvara anului 2020, această colecție fiind transformată într-o resursă care poate fi accesată la nivel european. De asemenea, proiectul intenționează să sprijine profesorii care au o încredere redusă în utilizarea la clasă a noilor tehnologii, astfel încât aceștia să își formeze deprinderile minime pentru a realiza ore e predare/evaluare online eficiente. În plus, ghidul de utilizare a sistemului de calificare Open Badge inclus în proiectul European Erasmus+ DigiTeaL – Digital Teaching Literacy facilitează crearea de calificări recunoscute pentru orice materie din curricula școlară.